לא אתגר המוסד - התש"ף

הקדמה:

מישהו פרסם צילום מסך מעמוד הפייבסוק של על פי פרסומים זרים - אנחנו לא המוסד וקישור עם ספירה לאחור.

על פי פרסומים זרים - אנחנו לא המוסד

בסוף הספירה לאחור הופיעה תמונה:

welcome

במבט ראשון נראה שבתמונה יש סתם זבל. אחרי התעמקות קצרה התגלה שהיא הכילה פרטים מעניינים:

בעזרת awscli הצלחנו להתחבר ל-bucket ולשלוף את כל הקבצים.

$ aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAQPJDMRJTCZ7BHBVU
AWS Secret Access Key [None]: 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
Default region name [None]: me-south-1
Default output format [None]:

$ aws s3 ls
2020-04-26 22:27:12 mossad-challenge-1.gov.il
2020-04-26 22:27:34 mossad-challenge-2.gov.il
2020-04-26 22:27:48 mossad-challenge-3.gov.il
2020-04-26 22:32:30 mossad-challenge-logs.gov.il
2020-04-26 22:32:31 mossad-challenge2020.gov.il

$ aws s3 sync s3://mossad-challenge-1.gov.il Not-Mossad-Challenge-5780/1
download failed: s3://mossad-challenge-1.gov.il/password.jpg to Not-Mossad-Challenge-5780/1/password.jpg An error occurred (AccessDenied) when calling the GetObject operation: Access Denied
$ aws s3 sync s3://mossad-challenge-2.gov.il Not-Mossad-Challenge-5780/2
download failed: s3://mossad-challenge-2.gov.il/password.jpg to Not-Mossad-Challenge-5780/2/password.jpg An error occurred (AccessDenied) when calling the GetObject operation: Access Denied
$ aws s3 sync s3://mossad-challenge-3.gov.il Not-Mossad-Challenge-5780/3
download failed: s3://mossad-challenge-3.gov.il/password.jpg to Not-Mossad-Challenge-5780/3/password.jpg An error occurred (AccessDenied) when calling the GetObject operation: Access Denied
$ aws s3 sync s3://mossad-challenge-logs.gov.il Not-Mossad-Challenge-5780/logs
fatal error: An error occurred (AccessDenied) when calling the ListObjectsV2 operation: Access Denied
$ aws s3 sync s3://mossad-challenge2020.gov.il Not-Mossad-Challenge-5780/2020
download: s3://mossad-challenge2020.gov.il/apply.txt to Not-Mossad-Challenge-5780/2020/apply.txt
download: s3://mossad-challenge2020.gov.il/Password.gif to Not-Mossad-Challenge-5780/2020/Password.gif
download: s3://mossad-challenge2020.gov.il/password.jpg to Not-Mossad-Challenge-5780/2020/password.jpg

הצלחנו להוריד קבצים רק מ-mossad-challenge2020.gov.il:

apply.txt:

Hello Agent-z,

Please apply at: https://www.mossad.gov.il/heb/careers/pages/tech.aspx

Password.gif: Password.gif

password.jpg:

password.jpg

תם ונשלם!