נרקיס

פרויקטים

זמנים תיאור עבודה
2017 בניית בוט המקשר בין סטודנטים לאגודת הסטודנטים שלהם

תחרויות

זמנים תיאור האתגר
2016 (11-19.05) פתרון האתגר השנתי הראשון של המוסד
2017 (10-30.05) פתרון האתגר השנתי השני של המוסד
2017 (04-07.09) פתרון השלב המקדים של CSAW CTF (DNE)
2017 (11-13.12) זכייה במקום שלישי בארץ בגמר CSAW CTF (DNE)
2018 (19-22.04) פתרון האתגר השנתי השלישי של המוסד
2018 (04-14.06) פתרון 2018 BSidesTLV CTF עם JCTF
2019 (11-21.06) פתרון 2019 BSidesTLV CTF עם JCTF
2020 (28-30.06) פתרון 2020 BSidesTLV CTF עם JCTF
2021 (19-21.07) פתרון 2021 BSidesTLV CTF עם JCTF

שפות

אנגלית ועברית - שפות אם.